Rele sistemske zaštite

Ocenite ovaj članak
(20 glasova)

Rele sistemske zaštite NA003-M64 je primenljiv u svim aplikacijama gde se alternativni izvor energije priključuje na mrežu (fotonaponska elektrana, Storage sistemi, dizel generatori,...), a kod nas svakako najveću primenu ima u solarnim - fotonaponskim sistemima.

Rele sistemske zaštite TELE HAASE NA003-M64 u sebi ima predefinisane setove parametara za zaštitu mreža i sistema u skladu sa velikim brojem relavantnih evropskih standarda i regulativa. Stoga je podešavanje releja vrlo jednostavno - izaberete odgovarajući standard i svi parametri sistema su podešeni u skladu sa izabranim standardom. Rele je primenljiv u svim aplikacijama gde se alternativni izvor energije priključuje na mrežu (fotonaponska elektrana, Storage sistemi, dizel generatori,...), a kod nas svakako najveću primenu ima u solarnim - fotonaponskim sistemima. 

Pored predefinisanih setova parametara, rele je moguće podesiti i kroz takozvani OPEN SETUP, kada je moguće svaki dostupan parametar podesiti prema specifičnom zahtevu aplikacije.

Osnovna funkcija releja je zaštita ljudi, opreme i distributivne mreže - kada parametri mreže odstupaju od vrednosti definisanih standardom ili zakonom, NA003-M64 rele sistemske zaštite isključuje alternativni izvor energije/elektranu priključen na distributivnu mrežu, tako da alternativni izvor energije (fotonaponska elektrana na pr.) ne ugrožava bezbednost ostatka distributivne mreže.

Kako bi se parametri distributivne mreže ispravno procenjivali NA003-M64 rele  istovremeno prati vrednosti napona i frekvencije u mreži. Rele ima tri digitalna izlaza preko kojih se može upravljati sklopnom opremom i obezbediti sigurno odvajanje elektrane od distributivne mreže.

Najvažnije karakteristike:

  • jednostavno rukovanje za instalatere i za osoblje održavanja,
  • prepodešeni setovi parametara za rad u različitim evropskim ali i svetskim zemljama,
  • Open Setup - mogućnost podešavanja svih parametara prema specifičnim zahtevima aplikacije,
  • Integrisani algoritam koji sprečava reagovanje releja u skučaju kratkotrajnih, prolaznih varijacija parametara mreže.

Počev od verzije I, rele sistemske zaštite Tele Haase NA003-M64 ima integrisan set parametara po SRPS EN50549-1:2020, tako da je za kompletno podešavanje zaštite, dovoljno samo izabrati pomenuti standard, i sistemska zaštita je podešena prema zahtevima sistema u Srbiji. 

Rele NA003-M64 je usaglašen sa zahtevima standarda u Srbiji o čemu posedujemo odgovarajuće sertifikate. AlphaMOB standardno na svom lageru ima NA003-M64 rele sistemske zaštite.

Za više detalja pogledajte priloženu tehničku dokumentaciju, ili nas kontaktirajte.